18/01/2021

tsudoi ฉากนี้โคตรดี เว็บดู การ์ตูน อนิเมะไทย สนุกและมันมาก Animeไทย

เว็บดู การ์ตูน อนิเมะ ฉากนี้โคตรดี สนุกและมันมาก Anime ไทย

White Fang

1 min read

“White Fang” ไอ้เขี้ยวขาว             ไอ้เขี้ยวขาว หรือ White Fang ถูกสร้างขึ้นมาจากบทประพันธ์ของ Jack London เมื่อปีค.ศ.1906 ในช่วงที่เขาอายุ 40 ปี เขาได้ประพันธ์ Call of the wind...