20/01/2021

tsudoi ฉากนี้โคตรดี เว็บดู การ์ตูน อนิเมะไทย สนุกและมันมาก Animeไทย

เว็บดู การ์ตูน อนิเมะ ฉากนี้โคตรดี สนุกและมันมาก Anime ไทย

การล่วงละเมิด​ทางเพศในอนิเมะ

1 min read

แม้ในปัจจุบั​นจะอนิเมะจะมีหลากหลายรูปแบบและเนื้อหาให้เลือกสรร แต่ก็ปฏิเสธ​ไม่ได้​ว่า​ต่อให้เนื้อหาจะแปลกใหม่แค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ร้ายแรงที่โลกอนิเมะ​ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ก็คือการเขียนฉากที่มีเรื่องของการล่วงละเมิด​ทางเพศ (sexual harassment) จนพฤติกรรม​เหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติหรือตลกขบขัน​ในสายตา​ของ​ใคร​หลาย ๆ คน ซึ่งบทความ​นี้จะมาอธิบาย​และขยายความเกี่ยวกับพฤติกรรม​ล่วงละเมิด​ทางเพศ​เพื่อให้เกิดการตระหนักเมื่อเจอฉากที่ไม่​เหมาะสมกันค่ะ - ความหมายของการล่วงละเมิด​ทางเพศ​ (Sexual harassment) การล่วงละเมิด​ทางเพศ​ คือ พฤติกรรม​ที่ล่วงละเมิด​สิทธิของบุคคล​อื่นในทางเพศ​ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา ร่างกาย​ หรือแม้กระทั่งสายตาก็ถือเป็นการล่วงละเมิด​ทางเพศเช่นกัน นอกจากนั้นการ​ล่วงละเมิด​ทางเพศ​ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะเพศชายที่กระทำต่อเพศหญิง...